Förbereder och skapar dagens ungdom till att bli morgondagens Ledare!

Kraft – Styrka – Snabbhet – Fokus – Koncentration- Uthållighet – Laganda- Ledarskap-Inspiration-Motivation-Eftersträvan-Engagemang-Överlåtelse-Skicklighet-Karaktär-Personlighet – Mål- Drivkraft-Karisma- Passion-Förträfflighet- Kondition- Självförtroende- Kunskap- Kontroll- Mod- Vision- Kreativitet – Ha roligt – Skratta – Förnöjsamhet – Spänning och iver

Detta är bara några av de kvalitéer som ditt barn kommer att lära sig och utveckla i DS Sports Academy och få uppleva hos oss. Omhändertagna och övervakade av våra väl yrkeserfarna professionella tränare kommer du att få bevittna ditt barns tillväxt och utveckling såväl fysiskt, mentalt som även känslomässigt. Detta mål kommer att uppnås av DS Sports Academy genom att tillämpa områden som fysisk träning, kost träning, sportspecifik träning, konsultation och konstant träningsutveckling som är utformad i syfte att kunna ta fram och lyfta upp de individuella talangerna och skickligheterna som ditt barn har.

DS Sports Academy är den första i sitt slag i Skandinavien. En unik utbildning som är totalt fokuserad på ”P-plan”. ”P-planen” är en formel som jag har använt i många år nu gentemot mina kunder och som står för att planering och förberedelser leder till positiva, produktiva framsteg. Genom att tillämpa detta system kan vi utrusta framtidens generation av sports stjärnor, affärsmän/-kvinnor och ledare inom alla områden både i regering som i vårt samhälle. DS Sports Academy kommer att använda sportaktiviteter, metoder och principer för att dra fram alla procent av talanger, gåvor och skickligheter som ditt barn har inom sig. DS Sport Academy kommer att ta fram ditt barns bästa prestation oavsett om det är inom sport eller akademiskt kunnande eller t o m de bästa av de två världarna. Inte varje barn kan bli nästa Björn Borg, Tiger Woods, Roger Federer, Madonna, Ingemar Kamprad eller Tom Cruise – MEN varje barn innehar en gåva, talanger och skicklighet som DS Sports Academy kommer att locka fram till sin maximala potentialitet.

Ditt barn behöver inte vara duktig eller fantastisk inom sport för att delta i utbildningen. Vi finns tillgängliga för alla barn som önskar bli den bästa på vad de kan bli och föräldrar som kommer att stödja dem på deras resa – DS Sports Academy kommer att ta hand om resten!

DS Sports Academy kommer också att tackla och konfrontera hälso-och fitness elaterade områden som våra barn möter idag. Medicinska studier påvisar att dagens barn är mycket mindre aktiva och har en väldigt bristfällig och fattigt näringsprogram. Detta naturligtvis leder till att barnen idag blir överviktiga, har mindre energi, fokus och koncentration likväl som större problem som självförtroende, självkänsla och i generellt sett en dålig självbild. Därför är behovet av att engagera dem i en regelbunden träningsform och sunt näringsprogram av största vikt för ett barns nuvarande och framtida utveckling och mognad emedan vi förbereder dem för de utmaningar de kommer att möta i dagens snabba värld.

Välkommen till DS Sports Academy!

Vill du veta mer? Ladda hem vår broschyr om personlig träning för 2012

David Samuyiwa
Fysisk/Mental Tränare ÖIS A-lag
Känd Int.Lic Personlig Tränare
Huvudlärare DS Personal Training School/DS Sports Academy